จะเป็นอย่างไรเมื่อนิทาน Disney ถูกเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่น Tim Burton

ทาง Imgur.com ได้เผยไอเดียสุดครีเอท ในหัวข้อ จะเป็นอย่างไรเมื่อนิทาน Disney ถูกเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่น Tim Burton

ซึ่งในภาพโปรเตอร์ได้วาดกึ่งล้อเลียนนิทานชื่อดังต่างๆ ของดิสนีย์ อาทิ The Lion King, Bambi, Snow White, Sleeping Beauty หรือ The Little Mermaid ให้กลาเป็นสไตล์โกธิค แบบฉบับของ ทิม เบอร์ตัน

Disney movies reimagined as Tim Burton films

Related Post